Projektas „Saulės energetika daugiabučiams“ (2017)

Dalintis:

Projektas „Fotovoltinių jėgainių įrengimo ir energijos vartotojų tapimo gaminančiais vartotojais perspektyvos daugiabučių namų sektoriuje“

Projekto idėja kilo Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso nariams, susirūpinusiems lėta saulės energetikos plėtra Lietuvoje, ypač daugiabučių namų sektoriuje. Norėta išsiaiškinti, kodėl plėtra tokia lėta ir kokios būtinos priemonės jai paspartinti. Lietuva atsilieka ir nuo šalių, esančių toje pačioje geografinėje platumoje, kur, atrodytų, saulės spinduliuotės turėtų būti vienodai.

Tarkime, ūkanota laikomoje Didžiojoje Britanijoje jau ne pirmus metus veikia daugiabučių gyventojų „saulės“ kooperatyvai, statantys fotovoltines jėgaines ant daugiabučių stogų. Šioje šalyje gaminančių vartotojų skaičius dar 2015 metais pasiekė 2,7 proc. nuo visų vartotojų skaičiaus, kas sudaro net 750 tūkst. namų ūkių. Lietuva šiuo metu gali „pasigirti“ vos keliais šimtais prosumerių (gaminančių vartotojų), o daugiabučių, įsidiegusių fotovoltines jėgaines ant savo stogo, tenka ieškoti su žiburiu.

Aljansas 2017 m. pradžioje nutarė atlikti projektą, kurio tikslas – iš įvairių požiūrio taškų apžvelgti situaciją daugiabučių namų sektoriuje ir pasiūlyti drąsius sprendimus, galinčius įtakoti politikos formavimą ir taip galiausiai paspartinti saulės energijos panaudojimą daugiabučių namų sektoriuje. Juk Lietuvoje butuose (ne vienbučiuose namuose), pasak statistikos, gyvena net 1,7 milijono žmonių! Tokiam skaičiui vartotojų ši tema aktuali ir svarbi.

Projektas atliktas iš dalies panaudojant valstybinės paramos lėšas per Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) skelbtą Finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo 2017 metams konkursą, pagal prioritetinę kryptį „Vartotojų teisių apsauga (įskaitant vartotojų švietimą) energijos tiekimo ir vartojimo srityje“. Priemonių programos pavadinimas – „Fotovoltinių jėgainių įrengimo ir energijos vartotojų tapimo gaminančiais vartotojais perspektyvos daugiabučių namų sektoriuje“, sut. Nr. 25-55, pasirašyta 2017 05 17 tarp VVTAT ir Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso. Būtina pabrėžti, kad programos veiklos yra remiamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, tačiau projekto sąmata yra didesnė, negu valstybės skiriamos lėšos, t.y., Aljansas prisideda savo ir savo narių lėšomis bei savanorišku darbu.

LVOA dėkoja Lietuvos saulės energetikos asociacijai, kaip projekto partneriui, už geranorišką pagalbą ir palaikymą vykdant projektą.