„ComActivate” – nauja iniciatyva kovai su energetiniu skurdu Vidurio ir Rytų Europoje

Dalintis:

Pradėtas naujas tarptautinis projektas „ComActivate“, kuriuo siekiama atkreipti dėmesį į aukštą energetinio skurdo lygį Vidurio ir Rytų Europoje bei paskatinti lėtą daugiabučių namų renovaciją, įgalinant vietos bendruomenes ir vystant kaimynystės energetinio efektyvumo planus.

Projekto  „ComActivate“, finansuojamo Europos Sąjungos LIFE programos lėšomis, metu bus kuriami, išbandomi ir diegiami sprendimai daugiabučiams gyvenamiesiems namams, padedantys mažinti energijos vartojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, kovojant su energetiniu skurdu ir neigiamais klimato kaitos pokyčiais.

Projekto siekiai itin aktualūs, nes energetinį skurdą patiria didelė dalis ES gyventojų: Eurostato duomenimis[1], 2022 m. 41 milijonas ES piliečių (9,3 proc. visų gyventojų) dėl pragyvenimo lygio krizės ir sparčiai augančių energijos kainų negalėjo pakankamai šildyti savo būsto. Problema ypač aštri Vidurio ir Rytų Europos šalyse – pavyzdžiui, Bulgarijoje šis skaičius siekia net 22,5 proc. gyventojų. „ComActivate“ įgyvendinamas trijose savivaldybėse Bulgarijoje, Vengrijoje ir Lietuvoje. Kiekviena jų susiduria su individualiais klimato iššūkiais, tačiau turi ir bendrų problemų, nulemtų istorinių sovietinių aspektų bei būsto privatizavimo praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje.

Pagrindinės projekto „ComActivate“ veiklos:

  1. Resursų centrų įkūrimas. Kiekvienoje savivaldybėje bus įsteigtas centras, kuris palaikys glaudžius ryšius su vietos bendruomene, aprūpins juos informacija ir padės būsto savininkų bendrijoms siekti palankesnių renovacijos sąlygų.
  2. Kaimynystės energetinio efektyvumo planai. Įvertinus konkrečių pastatų energijos poreikius bus ieškoma tinkamiausių sprendimų atsinaujinančiosios energijos panaudojimui daugiabučiuose namuose, siekiant energetinio skurdo mažinimo ir klimato neutralumo tikslų.
  3. Gebėjimų stiprinimas ir informuotumo apie didinimas. „ComActivate“ suteiks namų savininkams bei suinteresuotiems asmenims žinių ir įgūdžių, reikalingų energetiškai efektyviai renovacijai, bus didinamas informuotumas apie tokių iniciatyvų naudą vietos bendruomenėms.
  4. Politikos ir investicijų dialogo užmezgimas. Skatindama daugiašalį dialogą nacionaliniu ir ES lygmenimis, „ComActivate“ siekia užtikrinti Resursų centrų tvarumą ir sėkmingą energijos vartojimo efektyvumo didinimo kaimynystėje planų įgyvendinimą.

„ComActivate“ yra svarbus žingsnis kuriant tvaresnes bendruomenes, atsparesnes augančiam energetiniam skurdui bei klimato kaitai“, – sako Zuzana Matusova, organizacijos „Nadacia Habitat for Humanity International“ projektų vadovė. „Daugiausia dėmesio projekte skiriame daugiabučiams gyvenamiesiems namams, nes Vidurio ir Rytų Europoje juose gyvena apie 60 proc. žmonių. Siekiame pasiūlyti visapusiškus sprendimus, kurie ne tik didintų energijos efektyvumą ir sumažintų skurdą, bet ir užtikrintų geresnę gyvenimo kokybę.“

„Efektyviau vartojant energiją gyvenamuosiuose pastatuose ne tik sumažinamos sąskaitos, bet ir pagerinama gyventojų, nusipelniusių gyventi tinkamuose pastatuose, sveikata ir komforto lygis“, – sako Dóra Zágoni, „ComActivate“ partnerių iš Józsefváros savivaldybės (Vengrija, Budapeštas) atstovė. „ComActivate“ padeda šalinti pagrindines kliūtis, trukdančias sparčiau atnaujinti gyvenamuosius pastatus Vidurio ir Rytų Europoje.  Dauguma gyvenamųjų pastatų Józsefváros savivaldybėje dėl dešimtmečius trukusio nepakankamo finansavimo susiduria su rimtomis energijos efektyvumo problemomis, didelė dalis gyventojų patiria energetinį skurdą. Tikimės, kad šis projektas paskatins energinę renovaciją“.

Projekto „ComActivate“ vykdymui suburta stipri komanda iš įvairių ES valstybių, atstovaujanti visų lygių (nuo regioninio iki ES) organizacijas.

Projektui vadovauja Nadacia Habitat for Humanity International

Partneriai:

Trumpai apie projektą „ComActivate“

„ComActivate“ tikslas – mažinti visoje ES, ypač Vidurio ir Rytų Europos regione aktualią energetinio skurdo problemą, siūlant prasto pastatų energijos vartojimo efektyvumo sprendimus. Projektu siekiama užtikrinti pakankamą kiekį energijos socialiai pažeidžiamiems asmenims, gyvenantiems daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose Vidurio ir Rytų Europoje, plėtojant švarios energijos gamybos, vartojimo ir efektyvumo didinimo priemones kaimynystės kvartaluose. Trejus metus projekto partneriai dirbs su trijų šalių savivaldybėmis, kad siūlomi metodai būtų išbandyti praktikoje, vėliau šią patirtį būtų galima taikyti ir kituose regionuose.

Daugiau informacijos apie projektą čia.

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_MDES01/default/table?lang=en/