Neteisminis ginčų sprendimas

KUR KREIPTIS KILUS GINČUI?

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) – valstybės institucija, įgyvendinanti valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką vartotojų teisių apsaugos, ne maisto produktų rinkos ir turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros srityse, ir siekianti užtikrinti veiksmingą vartotojų teisių apsaugą, atitinkančią Europos Sąjungos teisės reikalavimus.

Internetinis puslapis: https://www.vvtat.lt/ Adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402, Vilnius
Konsultacijų tel. nr.: (85) 262 6760 Konsultacijos asmenims teikiamos el. paštu: konsultacijos@vvtat.lt

Europos vartotojų centras (EVC) – padeda visiems vartotojams, kitoje nei gyvenamosios vietos Europos Sąjungos valstybėje, Norvegijoje, Islandijoje asmeninio vartojimo tikslais įsigijusiems netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

Internetinis puslapis: https://ecc.lt/ Adresas: Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius, Lietuva. Konsultacijų tel. nr.: (8 5) 2650368, jos teikiamos I-V (08:00 – 12:00). El. paštas: info@ecc.lt

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) –nacionalinė elektroninių ryšių, pašto ir geležinkelių transporto rinkų reguliavimo institucija pagal Europos Sąjungos direktyvas ir Lietuvos Respublikos įstatymus.

Internetinis puslapis: https://www.rrt.lt/ Adresas: Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius
Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 210 5633. El. paštas: rrt@rrt.lt.  Vartotojai gali kreiptis nemokamu pasitikėjimo ir pagalbos telefonu 8 800 20030. Ūkio subjektams (paslaugų teikėjams) skirtas konsultacijos telefono numeris 8 700 70090.

Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus. Nagrinėja vartotojų ir draudimo, finansinių paslaugų, papildomų investicinių paslaugų teikėjų ir (arba) tarpusavio skolinimo platformos operatorių ginčus, kylančius iš finansinių, papildomų investicinių paslaugų teikimo ir (arba) tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vykdomos veiklos, taip pat iš draudimo paslaugų sutarties arba susijusius su ja, jeigu šiai sutarčiai taikytina Lietuvos Respublikos teisė.

Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų – Lietuvoje įsteigtų kolektyvinio investavimo subjektų, pensijų fondų dalyvių – ir šių subjektų ar fondų valdytojų ginčus, kylančius iš dalyvavimo atitinkamame subjekte arba fonde santykių, taip pat investuotojų ir emitentų, savo jėgomis vykdančių pirminę vertybinių popierių emisiją, ginčus, kylančius iš vertybinių popierių platinimo santykių.

Vartotojams derėtų atkreipti dėmesį, kad Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja tik vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš finansinių paslaugų teikimo. Tokiais atvejais, kai šalių nesieja sutartiniai santykiai, nebuvo siekio juos sukurti arba finansų rinkos dalyvis finansinių paslaugų vartotojui neteikia jų kitais pagrindais, Lietuvos bankas tokių ginčų nebūtų įgaliotas nagrinėti (pvz., Lietuvos bankas galėtų nagrinėti ginčą, jei gyventojas kreiptųsi dėl savo mokėjimo paslaugų teikėjo, su kuriuo turi sudaręs sutartį, neautorizuotų ar netinkamai įvykdytų mokėjimo operacijų).

Internetinis puslapis: https://www.lb.lt/ Adresas: Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius (korespondencijai). Nemokama informacinė linija +370 800 50 500. Skambinant iš užsienio +370 5 251 2763El. paštas: info@lb.lt

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – nepriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija Europos Sąjungos teisės prasme, reguliuojanti energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą.

Tarybos strateginis tikslas – užtikrinti vartotojams energetikos paslaugų kokybę ir prieinamumą efektyviai veikiančiose rinkose.

Internetinis puslapis: https://www.vert.lt/ Adresas: Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius
Nemokama tel. linija vartotojams 8 800 20500. El. paštas: info@vert.lt

Lietuvos advokatūra yra nepriklausoma advokatų bendruomenę vienijanti, koordinuojanti, atstovaujanti, prižiūrinti ir advokatų savivaldą įgyvendinanti institucija, kurios veiklą apibrėžia Lietuvos advokatūros įstatymas.

Kai kyla kliento ir advokato ginčas dėl teisinių paslaugų, klientas turi teisę kreiptis į Lietuvos advokatūrą ar teismą.

Klientų ir advokatų ginčus dėl teisinių paslaugų Lietuvos advokatūroje nagrinėja Lietuvos advokatūros advokatų taryba ar jos sudarytas organas. Šie ginčai nagrinėjami Lietuvos advokatūros advokatų tarybos nustatyta tvarka, suderinta su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Lietuvos advokatūros advokatų taryba ar jos sudarytas organas turi teisę priimti rekomendacinius sprendimus.

Internetinis puslapis: https://www.advokatura.lt/ Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius. Tel.: (8 5) 262 4546. El.paštas: la@advokatura.lt

Dalintis: