Apie mus

Dalintis:

Vartotojų aljansas – tai 2012 m. įkurta vartotojų asociacija, jungianti aktyvias nevyriausybines Lietuvos vartotojų teisių organizacijas, tokias kaip: asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“, Vartotojų teisių institutas, Draudėjų asociacija, Finansų ir kreditų valdymo asociacija, VšĮ „Žiedinė ekonomika“, Vartotojų teisių gynimo centras,  ir kt.

Pagrindinis Aljanso tikslas – nacionaliniu ir tarptautiniu mastu ginti Lietuvos vartotojų ir vartotojų asociacijų interesus valstybės institucijose, verslo struktūrose bei nevyriausybiniame sektoriuje, visapusiškai gerinti vartotojų teisių apsaugą Lietuvoje.

Organizacija vykdo  įvairius informacijos sklaidos bei mokymų projektus, dalyvauja nacionalinėse teisėkūros bei strateginio planavimo iniciatyvose, atlieka tyrimus, informuoja žiniasklaidą ir visuomenę apie svarbiausias vartotojų apsaugos problemas bei imasi jų sprendimo. Aljanso nariai dirba Vartotojų teisių apsaugos taryboje, Šilumos taryboje, Mokėjimų taryboje Lietuvos banke, Vartotojų ir bankų taryboje, NVO taryboje, Standartizacijos departamento vartotojų komisijoje bei dalyvauja kitų subjektų, susijusių su vartotojų teisių klausimais, veikloje.

Vartotojų aljansas yra įtakingiausios regione – Europos vartotojų organizacijos (BEUC) nariai, aktyviai dalyvauja įvairiose BEUC darbo grupėse, dirba Vartotojų politikos patariamojoje grupėje (angl. European Commission Consumer Policy Advisory Group), kuri talkina Europos Komisijai sprendžiant visos Europos vartotojams aktualius klausimus, taip pat Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (EESRK), kitose tarptautinėse grupėse, todėl realiai prisideda prie Europos vartotojų teisių politikos formavimo ir įgyvendinimo.

Aljanso numeris Europos Sąjungos Skaidrumo registre: 506497923503-90.

Organizacija taip pat yra užsiregistravusi kaip Asmuo, darantis įtaką teisėkūrai sistemoje Skaidris.

Daugiau sužinokite apie Vartotojų aljanso narius.

Susipažinkite su Vartotojų aljanso Tarybos nariais.

Paremkite Aljanso veiklą

Vaizdo medžiaga