Apie mus

Dalintis:

Vartotojų aljansas – tai 2012 m. įkurta vartotojų asociacija, jungianti daugiau kaip dešimtį aktyviausių nevyriausybinių Lietuvos vartotojų teisių organizacijų, tarp jų: asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“, Vartotojų teisių institutas, Draudėjų asociacija, Finansų ir kreditų valdymo asociacija, Lietuvos bankų klientų asociacija, Vartotojų teisių gynimo centras, Asmens privatumo gynimo ir duomenų apsaugos asociacija, Lietuvos gyventojų patarėjų sąjunga ir kt.

Pagrindinis Aljanso tikslas – nacionaliniu ir tarptautiniu mastu ginti Lietuvos vartotojų ir vartotojų asociacijų interesus valstybės institucijose, verslo struktūrose bei nevyriausybiniame sektoriuje, visapusiškai gerinti vartotojų teisių apsaugą Lietuvoje.

Organizacija vykdo  įvairius informacijos sklaidos bei mokymų projektus, dalyvauja nacionalinėse teisėkūros bei strateginio planavimo iniciatyvose, atlieka tyrimus, informuoja žiniasklaidą ir visuomenę apie svarbiausias vartotojų apsaugos problemas bei imasi jų sprendimo. Aljanso nariai dirba Vartotojų teisių apsaugos taryboje, Šilumos taryboje, Mokėjimų taryboje, Vilniaus miesto savivaldybės NVO taryboje, Lietuvos banke, Lietuvos Respublikos Trišalėje taryboje kur aptaria svarbius vartotojų teisių apsaugos klausimus; dalyvauja įvairių Standartizacijos departamento komitetų veikloje.

Vartotojų aljansas yra įtakingiausios regione – Europos vartotojų organizacijos (BEUC) nariai, aktyviai dalyvauja įvairiose BEUC darbo grupėse, dirba Vartotojų politikos patariamojoje grupėje (angl. European Commission Consumer Policy Advisory Group), kuri talkina Europos Komisijai sprendžiant visos Europos vartotojams aktualius klausimus, taip pat Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (EESRK), kitose tarptautinėse grupėse, todėl realiai prisideda prie Europos vartotojų teisių politikos formavimo ir įgyvendinimo.

Aljanso numeris Europos Sąjungos Skaidrumo registre: 506497923503-90.

Taip pat esam užsiregistravę kaip Asmuo, darantis įtaką teisėkūrai sistemoje Skaidris.

Daugiau sužinokite apie Vartotojų aljanso narius.

Susipažinkite su Vartotojų aljanso Tarybos nariais.

Paremkite Aljanso veiklą

Vaizdo medžiaga