D.U.K.

Paremkite vartotojų teisių apsaugos projektus!

Pirkėjų ir paslaugų pirkėjų, keliautojų, finansinių ir draudimo paslaugų vartotojų teisių užtikrinimas, asmens duomenų apsauga, tvarus vartojimas, saugi ir švari aplinka – tai tik keletas sričių, kuriose aktyviai dirba Vartotojų aljansas. Skirkite 1,2 proc. GPM ir palaikykite vartotojams būtinas iniciatyvas.
Prašymą galima pateikti prisijungus prie VMI el. deklaravimo sistemos čia. Paramos gavėjo (Vartotojų aljanso) kodas 302868831.
Jei norite prisidėti prie Vartotojų aljanso vykdomų projektų savanorišku darbu ar kitaip bendradarbiauti, susisiekite su Vartotojų aljansu skiltyje „Kontaktai“ nurodytu el. paštu arba telefonu.

Ar kiekvienas asmuo turi teisę į vartotojo teisių apsaugą?

Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, kuris įtvirtina vartotojo teises ir jų užtikrinimo mechanizmą, apibrėžia, kad vartotojas yra fizinis asmuo, kuris įsigyja prekes ar paslaugas su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais. Svarbu atsiminti, kad vartotoju nelaikomas juridinis asmuo (visų teisinių formų, įskaitant individualias įmones), taip pat fizinis asmuo, kuris prekes ar paslaugas  įsigija savo veiklos vykdymui (tai gali būti individuali veikla, ūkininko veikla, veikla pagal verslo liudijimą ir kt.). Amenys, kurie nėra laikomi vartotojais, dėl įsigytų nekokybiškų prekių ar paslaugų turi kreiptis į teismą – jiems ikiteisminis vartotojų ginčų sprendimo būdas nėra taikomas.

Kaip turi elgtis vartotojas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę ar paslaugą?

Įsigijus netinkamos kokybės prekę vartotojas turi kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją ir savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti netinkamos kokybės prekę pakeisti tinkamos kokybes preke arba atitinkamai sumažinti prekės kainą, per protingą terminą neatlygintinai pašalinti daikto trūkumus ar atlyginti vartotojo išlaidas prekės trūkumams pašalinti, jeigu to neatliko pardavėjas. Vartotojas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Sutarties negalima nutraukti, jeigu trūkumas yra mažareikšmis.

Suformuoti pretenziją pardavėjui galite čia: www.reikalauk.lt

Nepavykus susitarti, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (VVTAT), kitą vartotojų ginčus nagrinėjančią instituciją arba į teismą. Vartotojo kreipimasis į pardavėją ar į neteisminę ginčų sprendimo instituciją neatima teisės bet kurioje ginčo stadijoje kreiptis į teismą. Teisme galima reikalauti ir nuostolių, atsiradusių dėl netinkamos kokybės prekės ar paslaugos pardavimo, atlyginimo.

Per kiek laiko vartotojas gali pareikšti reikalavimą dėl daikto kokybės?

Reikalavimus dėl daikto trūkumų vartotojas gali pareikšti per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ilgesnio termino.

Keleivių teisės atšaukus skrydį

✔️ Jei skrydį atšaukė oro linijų bendrovė, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo atveju vartotojas turi teisę į kompensaciją arba į nemokamą skrydžio datos perkėlimą.
✔️Jei keleivis pats atšaukia skrydį, Reglamentas Nr. 261/2004 nenumato vartotojo teisės į kompensaciją (net jei skrydžio atšaukimui įtakos turėjo nenumatytos aplinkybės ar nenugalima jėga). Tačiau tokiu atveju vartotojas turi teisę reikalauti bendrovės atlyginti patirtą žalą, kurią sudaro dalis kelionės bilieto kainos.
Daugiau informacijos: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra

Nuo 2017 m. liepos 14 d. teisminių ieškinių, pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra, maksimali suma padidinta nuo 2 000 iki 5 000 eurų

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra pradėta taikyti 2009 m. beveik visoje Europos Sąjungoje (išskyrus Danijoje). Tai paprasta ir nebrangi galimybė spręsti vartotojų ir verslininkų ginčus, kilusius vidaus rinkoje. Kai vartotojui, įsigijusiam nekokybišką prekę ar paslaugą kitoje ES valstybėje, nepavyksta taikiai susitarti su verslininku, net ir tarpininkaujant Europos vartotojų centrų tinklui (toliau – ECC-Net) arba jo problema nepatenka į ECC-Net kompetencijos sritį, vartotojas gali pasinaudoti šia teismine procedūra. Iki šiol maksimali ieškinio pagal šią procedūrą suma buvo 2 000 eurų ir tai užkirto kelią platesniam jos naudojimui, todėl sumos padidinimas iki 5 000 eurų vertinamas labai palankiai.

Procedūra taikoma tik tarpvalstybinėms byloms ir yra pakankamai paprasta. Pavyzdžiui, norint pateikti ieškinį kitoje ES šalyje įsikūrusiam pardavėjui Lietuvos vartotojas turi lietuvių kalba užpildyti standartinę formą, pridėti reikalavimą pagrindžiančius dokumentus ir tam tikrais atvejais pateikti teismui pagal savo gyvenamąją vietą.  Žyminis mokestis Lietuvoje sudaro 3 proc. ieškinio sumos, bet ne mažiau kaip 20 eurų. 

Maksimali procedūros ieškinių suma buvo padidinta Europos Komisijos iniciatyva, siekiant, kad procedūra pasinaudotų daugiau vartotojų.

Daugiau informacijos apie šią procedūrą galite rasti čia

Dalintis: