D.U.K.

Ar kiekvienas asmuo turi teisę į vartotojo teisių apsaugą?

Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, kuris įtvirtina vartotojo teises ir jų užtikrinimo mechanizmą, apibrėžia, kad vartotojas yra fizinis asmuo, kuris įsigyja prekes ar paslaugas su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais. Svarbu atsiminti, kad vartotoju nelaikomas juridinis asmuo (visų teisinių formų, įskaitant individualias įmones), taip pat fizinis asmuo, kuris prekes ar paslaugas  įsigija savo veiklos vykdymui (tai gali būti individuali veikla, ūkininko veikla, veikla pagal verslo liudijimą ir kt.). Amenys, kurie nėra laikomi vartotojais, dėl įsigytų nekokybiškų prekių ar paslaugų turi kreiptis į teismą – jiems ikiteisminis vartotojų ginčų sprendimo būdas nėra taikomas.

Kaip turi elgtis vartotojas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę ar paslaugą?

Įsigijus netinkamos kokybės prekę vartotojas turi kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją ir savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti netinkamos kokybės prekę pakeisti tinkamos kokybes preke arba atitinkamai sumažinti prekės kainą, per protingą terminą neatlygintinai pašalinti daikto trūkumus ar atlyginti vartotojo išlaidas prekės trūkumams pašalinti, jeigu to neatliko pardavėjas. Vartotojas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Sutarties negalima nutraukti, jeigu trūkumas yra mažareikšmis.

Suformuoti pretenziją pardavėjui galite čia: www.reikalauk.lt

Nepavykus susitarti, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (VVTAT), kitą vartotojų ginčus nagrinėjančią instituciją arba į teismą. Vartotojo kreipimasis į pardavėją ar į neteisminę ginčų sprendimo instituciją neatima teisės bet kurioje ginčo stadijoje kreiptis į teismą. Teisme galima reikalauti ir nuostolių, atsiradusių dėl netinkamos kokybės prekės ar paslaugos pardavimo, atlyginimo.

Per kiek laiko vartotojas gali pareikšti reikalavimą dėl daikto kokybės?

Reikalavimus dėl daikto trūkumų vartotojas gali pareikšti per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ilgesnio termino.

Ar vartotojas gali grąžinti batus, jeigu avėjo juos vos kelias dienas ir suprato, kad nusipirko netinkamą dydį?

Jeigu prekė yra tinkamos kokybės, pagal Civilinio kodekso 6.362 straipsnį pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo ne maisto prekių perdavimo jam, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti nusipirktą prekę pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais, arba grąžinti daiktus pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą.

Pirkėjo reikalavimas pakeisti arba grąžinti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei daiktai nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš konkretaus pardavėjo.

Taigi, jeigu avalynė yra tinkamos kokybės, vartotojas per 14 dienų turi teisę ją grąžinti arba pakeisti, tik, jeigu ji nebuvo naudojama, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. 

Naudinga informacija

Vartotojų skundus dėl vartotojų teisių pažeidimų pagal kompetenciją nagrinėja šios valstybės ir savivaldybių institucijos:

 • Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius; nemokamas tel. 8 800 40 403; www.vet.lt.
  Skundai dėl maisto, neatitinkančio saugos ir kokybės reikalavimų, maisto produktų ženklinimo, geriamojo vandens šaltinių saugos, gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės.
 • Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Vilniaus g. 25, LT-01119 Vilnius; nemokamas tel. 8 800 00 008; www.vartotojoteises.lt/).
  Skundai dėl ne maisto gaminių (iš jų ir cheminių medžiagų bei preparatų) ir paslaugų, kurie neatitinka privalomų saugos, paskirties ir ženklinimo reikalavimų, kokybės.
 • Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius; tel. (8 5) 277 8036; www.vvspt.lt).
  Skundai dėl kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų, apgyvendinimo paslaugų priežiūros, sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės globos ir rūpybos įstaigų valstybinės visuomenės saugos kontrolės.
 • Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos (A. Smetonos g. 5, LT-01115 Vilnius; tel. (8 5) 216 9934; www.vmai.w3.lt).
  Skundai dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų; dėl fizinių ir juridinių asmenų, kurie verčiasi asmens sveikatos priežiūros veikla, teikiamų paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) bei ekonominio efektyvumo valstybinės kontrolės ir ekspertizės.
 • Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius; tel. (8 5) 213 5166; www.regula.lt).
  Skundai dėl centralizuotos šilumos, karšto ir šalto vandens, gamtinių dujų, elektros energijos kainų, licencijų išdavimo ir jų laikymosi kontrolės.
 • Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos (Švitrigailos g. 11-M, LT-03228 Vilnius; tel. (8 5) 263 6006; www.vei.lt).
  Skundai dėl šilumos, elektros energijos, gamtinių dujų tiekimo, kokybės, energetikos objektų darbo sutrikimų, nelaimingų atsitikimų buityje, susijusių su energijos vartojimu, energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.
 • Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (Algirdo g. 27A, LT-03219 Vilnius; tel. (8 5) 210 5633; www.rrt.lt).
  Skundai dėl elektroninių ryšių, pašto paslaugų teikimo, apskaitos ir paslaugų kainų, leidimų fiziniams ir juridiniams asmenims teikti pašto paslaugas.
 • Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (Švitrigailos g. 11M, LT-03228 Vilnius; tel. (8 5) 210 8796; www.tourism.lt).
  Skundai dėl turizmo paslaugų organizavimo, šių paslaugų kokybės, apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo, visuomenės švietimo turizmo srityje.
 • Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (Švitrigailos g. 42/31, LT-03209 Vilnius; tel. (8 5) 278 5602; www.vkti.gov.lt).
  Skundai dėl transporto vežėjų paslaugų, keleivinio transporto nustatytų tarifų, licencijų verstis keleivių ir krovinių vežimu.
 • Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (A. Jakšto g. 16-4, LT-01105 Vilnius; tel. (8 5) 243 0361; www.vgi.lt).
  Skundai dėl vežimo geležinkeliais paslaugų kokybės, traukinių eismo grafikų.
 • Lietuvos saugios laivybos administracija (J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda; tel. (8 46) 469 602; www.msa.lt).
  Skundai dėl saugios laivybos paslaugų.
 • Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija (I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas; tel. (8 37) 425 301; www.vvvli.lt).
  Skundai dėl saugios laivybos vidaus vandenyse.
 • Civilinės aviacijos administracija (Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius; tel. (8 5) 273 9038; www.caa.lt). Skundai dėl civilinės aviacijos paslaugų, jų avarijų ir incidentų bei saugumo.
 • Valstybinė draudimo priežiūros komisija (Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius; tel. (8 5) 243 1370; www.dpk.lt).
  Skundai dėl draudimo paslaugų, draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų interesų ir teisių apsaugos
 • Studijų kokybės vertinimo centras (Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius; tel. (8 5) 210 4777; www.skvc.lt).
  Skundai dėl mokslo ir studijų institucijų veiklos ir jų programų kokybės, kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo.
 • Lietuvos bankas (Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, tel. (8 5) 268 0029, faks. (8 5) 268 0038, el. paštas info@lb.lt, www.lb.lt).
  Vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčai dėl draudimo, skolinimo, mokėjimo, investavimo ir kitų finansinių paslaugų, įskaitant ginčus, susijusius su sąskaitomis, indėliais bankuose ar kitose kredito įstaigose. Ginčai nagrinėjami nemokamai.

Dalintis: