Nariai

Apie mūsų narius – trumpai 

Asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“ aktyviai dirba socialinės atskirties ir skurdo mažinimo srityje, nuosekliai gindama Lietuvos piliečių interesus finansų srityje. Reaguojant į gyventojų problemas, sukeltas lengvai dalinamų „greitųjų“ kreditų, kurių sąlygos vedė į skurdą, organizacija vykdė kampaniją „Atsisakyk greituko“ ir kartu su partneriais siekė teisės aktų pokyčių, kurie buvo priimti ir sureguliavo rinką.  Ilgus metus asociacija kovojo sprendžiant vartojų ginčą dėl Nordea banko paskolų Šveicarijos frankais (CHF), kai augant CHF kursui vartotojų skolos bankui ženkliai išaugo ir jie patyrė didelių finansinių nuostolių (šis atvejis galiausiai baigėsi vartotojų pergale). Keičiantis nacionalinei valiutai organizacija kartu su partneriais aktyviai dalyvavo kainų perskaičiavimo stebėsenos akcijose, kad nebūtų pažeisti vartotojų interesai. Pastaraisiais metais „Už sąžiningą bankininkystę“ daugiau dėmesio skiria tokioms temoms kaip tvarių finansų skatinimas, vartotojų ginčų su bankais sprendimai bei finansinių paslaugų prieinamumas.

Vartotojų teisių institutas – tai nevyriausybinė, nepelno, vartotojų gynimo ir konsultavimo asociacija, kurios tikslas yra ginti vartotojų ekonominius ir saugos interesus. Vartotojų teisių instituto pagrindinė buveinė yra Šiauliuose, tačiau veiklą vykdo visoje Lietuvoje. Organizacija viena pirmųjų Lietuvoje įgijo įtakdarių teisėkūrai statusą, kuris padės efektyviau dalyvauti teisėkūros procesuose: greičiau gauti informaciją iš institucijų apie rengiamus teisės aktų projektus, teikti siūlymus ir paaiškinimus dėl teisės aktų projektų, dalyvauti juos rengiant ir inicijuoti tokius projektus.

Finansų ir kreditų valdymo asociacija siekia padėti žmonėms įvaldyti finansus, investicijas, būsto ir verslo paskolas. Pagrindinės organizacijos veiklos kryptys: mokymai ir švietimas; šeimos finansinis planas; konsultacijos dėl jau turimos kredito sutarties; kredito strategija ketinantiems imti kreditą; derybos su bankais.

Draudėjų asociacija – draudimo paslaugų vartotojų (draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų, nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų) interesus atstovaujanti nevyriausybinė organizacija. Organizacijos misija – draudėjų (draudimo paslaugų vartotojų) ir draudikų (draudimo bendrovių) lygiavertė partnerystė, paremta abipusiu pripažinimu, pagarba, teisėtumu, teisių ir pareigų teisingu įgyvendinimu. Draudėjų asociacijos pagrindą sudaro kvalifikuoti ir patyrę teisininkai, turintys ilgametę teisinio darbo draudimo srityje patirtį. Pagrindinės asociacijos veiklos: projektų, susijusių su vartotojų švietimu draudimo klausimais, vykdymas; teisės aktų, susijusių su draudimo santykiais, derinimas bei vertinimas;  draudėjų konsultavimas ir atstovavimas santykiuose su draudimo kompanijomis, Draudikų biuru. Svarbiausias organizacijos įgyvendintas projektas – portalas https://draudi.lt/, kuriame pateikiama aktualiausia su draudimo teisiniais santykiais susijusi informacija.

VšĮ „Žiedinė ekonomika” – aplinkosauginė NVO, kuri skatina Lietuvos ekonomikos transformaciją į žiedinę ir gina vartotojų teises į aplinkai draugiškus produktus bei paslaugas.

Asmens privatumo gynimo ir duomenų apsaugos asociacija APGIDA gina vartotojų teisę į asmens duomenų apsaugą, įgyvendina projektą „Netrukdyk”, padedantį apsiginti nuo pardavėjų, įkyriai siūlančių savo prekes ar paslaugas.

Lietuvos investuotojų asociacija (LIA) – pilietinė iniciatyva, subūrusi neabejingus žmones, norinčius daryti teigiamą įtaką Lietuvos finansinių priemonių (FP) rinkos plėtrai ir siekianti suburti individualius investuotojus, kad jų balsas būtų išgirstas.  Asociacija atstovauja investuotojų interesus įvairiose institucijose, įskaitant tarptautines.

Vilniaus universiteto Teisės klinika nuo 1998 m. teikia nemokamą teisinę pagalbą, o nuo 2018 m. – ir valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą. Klinikoje konsultuoja vyresniųjų kursų Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentai. Paslaugų kokybę užtikrina praktikos grupių kuratoriai – profesionalūs teisininkai, advokatai, Teisės fakulteto mokslo darbuotojai.

Kaip tapti Vartotojų aljanso nariu arba prisijungti prie vykdomų veiklų?

Jei jūsų nevyriausybinė organizacija dirba vartotojų teisių srityje ir norėtų tapti Vartotojų aljanso dalimi, prašome susisiekti su Aljanso vadovais nurodytais kontaktais. 

Vartotojų teisių pažeidimų daug, mūsų veiklos apima įvairias sritis, todėl mielai kviečiame prisijungti savanorius ir aktyvistus. Paskambinkite arba parašykite mums ir aptarsime bendradarbiavimo galimybes.