Grupės ieškinys prieš vairavimo mokyklų kartelį (2023-2024)

Dalintis:

2018 m. gruodžio 20 d. Konkurencijos taryba paskelbė, kad 26 vairavimo mokymo paslaugas teikiančios mokyklos iš Vilniaus, Kauno ir Jurbarko sudarė konkurenciją ribojantį susitarimą (kartelį), kuriuo nuo 2016 m. liepos mėn. iki 2018 m. gruodžio 20 d. derino įkainius už vairavimo mokymo paslaugas. Dėl šio susitarimo vartotojai, besimokę vairuoti 2016-2018 metais, permokėjo už teikiamas vairavimo mokymo paslaugas.

Vartotojų aljansas rengė grupės ieškinį teismui, kvietė prisijungti nukentėjusius asmenis ir reikalauti už vairavimo kursus permokėtos sumos. Vartotojų patogumui sukurta informacinė sistema https://vairavimokartelis.lt/, kurioje užpildžius dokumentus, galima nustatyti ar buvo patirta žala ir iki 2024 m. kovo 19 d. prisijungti prie grupės ieškinio.

Dalis mokyklų bendradarbiauja su Vartotojų aljansu ir jau atlygino vartotojų patirtą žalą.

Projektą kuruoja Vartotojų aljanso viceprezidentas Rytis Jokubauskas

Tel.+370 61182254,  el. paštas Rytis.Jokubauskas@vartotojualjansas.lt

Projektas finansuojamas iš Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir Europos vartotojų organizacijos BEUC (https://www.beuc.eu).