BELT – naujos prietaisų efektyvumo ženklinimo sistemos pristatymas (2020-2021)

Dalintis:

2020-2021 m. Vartotojų aljansas  kartu su partneriais iš kitų ES valstybių įgyvendino projektą BELT (angl. Boosting Energy Label Take Up), kurio tikslas – paskatinti vartotojus įvertinti energijos prietaisų efektyvumą, atkreipiant dėmesį į gaminių ženklinimą ir etiketėse pateikiamą informaciją.

2017 m. liepos 4 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2017/1369, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES. Gaminių ženklinimas atnaujintas, kad vartotojus pasiektų tiksli, atpažįstama ir lengvai palyginama informacija apie energijos suvartojimą, efektyvumą ir kitas pagrindines savybes. Tai padės vartotojas išsirinkti energetiškai efektyviausius produktus ir sumažinti energijos vartojimo išlaidas.

Šiuo metu energiją vartojantys produktai žymimi skalėje nuo A+++ (efektyviausias) iki G (mažiausiai efektyvus). ES gyventojų apklausos rodo, kad beveik 85 proc. vartotojų, įsigydami naują prietaisą, vertina jo efektyvumą, tačiau dabar naudojama skalė jiems sunkiai suprantama. Remiantis reglamentu, efektyvumo skalė bus nurodoma nuo A iki G. Įrenginiai, šiuo metu priskiriami A+++ klasei, po atnaujintų reikalavimų taps B klasės, nekeičiant reikalavimų jų energijos suvartojimui, o A klasė bus palikta dar labiau energiją taupantiems modeliams. Skaičiuojama, kad ši iniciatyva, kartu su naujomis ekologinio projektavimo taisyklėmis, padės sutaupyti 200 TWh energijos per metus (tai atitinka visą Baltijos šalių per metus suvartojamą energiją).

BELT projektu siekiama trijų tikslų: palengvinti pereinamąjį laikotarpį prie naujai pakeistų etikečių, aiškinant tokių pokyčių naudą visoms suinteresuotoms šalims; skatinti vartotojus rinktis efektyviau energiją naudojančius produktus bei pastūmėti gamintojus tobulinti savo gaminius,  skatinant naujoves ir investicijas.

Visa informacija apie BELT projektą ir naująją energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemą https://belt-projektas.eu

Įdomu, kiek energijos sutaupysite, pasirinkę efektyviau energiją vartojančius buities prietaisus? Kiek medžių išsaugosite? Pasinaudokite BELT projekto skaičiuokle https://www.belt-project.eu/belt-lt

Vaizdo medžiaga buities prietaisų pardavėjams

https://youtu.be/pSdWWV9u6k0

Vaizdo medžiaga gamintojams https://youtu.be/7vcbI4bJQPQ

Kuo nauja sistema naudinga vartotojui ir ką reikėtų žinoti, renkantis naujus prietaisus?

https://youtu.be/uXLntWdFvBk