Bendras tikslas – efektyvesnis neteisminių vartojimo ginčų sprendimas! (2020)

Dalintis:

Šiais metais Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas (toliau – LVOA) padeda Vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau – Tarnyba) efektyviau spręsti vartotojų ir pardavėjų/paslaugų teikėjų ginčus neteismine tvarka.

LVOA teisininkė Agnė Černiauskaitė džiaugiasi, kad tai pirmas atvejis Lietuvoje, kai vykdant vartojimo ginčų šalių taikinimą bendradarbiauja valstybinė institucija ir vartotojų asociacija bei teigia, kad toks sprendimas atneš nemažai teigiamų permainų: „Tikime, kad gerės vartotojų teisinė aplinka, skatinanti šalis siekti taikaus susitarimo, vartojimo ginčų neteisminis sprendimas taps efektyvesnis, stiprės vartotojų asociacijų vaidmuo. Suteikiant asociacijoms naujų funkcijų, jos labiau įsitrauks į vartotojų teisių apsaugos ir gynimo procesą“.

Asociacijos ekspertai nagrinėja konkrečius vartojimo ginčus: ištiria  aplinkybes, susisiekia su ginčo šalimis ir stengiasi surasti abiem šalims palankiausią sprendimą. Neretai ginčai kyla dėl nesąžiningo pardavėjų/paslaugų teikėjų elgesio – tokiais atvejais projekto vykdytojai išaiškina nesąžiningiems verslo subjektams vartotojų teises bei pardavėjams/paslaugų teikėjams įstatymų numatytą pareigą užtikrinti kokybiškų daiktų vartotojui perdavimą, sutarties nutraukimo sąlygas, garantijos terminų taikymą, atsakomybę už pareigų nevykdymą, galimas sankcijas. Nepavykus sutaikyti ginčo šalių, ekspertai perduoda ginčą nagrinėti Tarnybai, kad ši ginčo nagrinėjimą užbaigtų priimdama ginčo šalims privalomą nutarimą.

Nagrinėjami ginčai, kilę šiose srityse: sporto, kultūros ir pramogų renginių, grožio ir laisvalaikio paslaugų teikimo, pastato bendrojo naudojimo objektų administratorių, teikiančių bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) eksploatavimo paslaugas, veiksmų ar neveikimo. Šiais metais planuojama išnagrinėti ne mažiau kaip 200 vartojimo ginčų.

A. Černiauskaitė primena, kad LVOA tikslas – ne tik padėti vartotojams ir pardavėjams ar paslaugų teikėjams rasti kompromisą nesikreipiant į teismą, jei kilo nesklandumų, bet ir populiarinti vartojimo ginčo šalių sutaikinimo procedūrą, kaip alternatyvų vartojimo ginčų neteisminio sprendimo būdą.