Dviejų pakopų vartotojų teisių gynimo sistema – kaip tinkamai įgyvendinti savo teises?

Dalintis:

2022-01-01 įsigaliojo Civilinio kodekso[1] pakeitimai, reguliuojantys prekių kokybės reikalavimus bei pardavėjo atsakomybę už prekių trūkumus. Įstatymas taip pat įtvirtino naujovę – dviejų pakopų vartotojų teisių gynimo sistemą, įsigijus netinkamos kokybės prekę. Nors pakeitimai taikomi nuo metų pradžios, vartotojams iki dabar kyla klausimų, kaip tinkamai taikyti minėtas teisės normas ir įgyvendinti turimas teises.

Jeigu nustatoma, kad prekė yra netinkamos kokybės:

         1. Pirmiausia, vartotojas turi teisę pasirinkti: reikalauti pardavėjo nemokamai ir per protingą terminą pataisyti prekę arba pakeisti nekokybišką prekę tinkamos kokybės preke (pirmoji pakopa).

        2. Tik tuomet, kai pardavėjas negali prekės pataisyti arba pakeisti nauja vartotojas turi teisę reikalauti sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir grąžinti pinigus (antroji pakopa).

Įtvirtinta nauja dviejų pakopų vartotojų teisių gynimo sistema vartotojai skatinami įgyvendinti turimas teises kitais būdais, nenutraukiant pirkimo-pardavimo sutarties. Taip siekiama užtikrinti civilinių santykių dalyvių interesų pusiausvyrą, civilinės apyvartos stabilumą. Taigi, pagal bendrąją taisyklę, vartotojas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį tik tuomet, kai negali turimų teisių įgyvendinti kitu būdu, t. y. netinkamos kokybės prekės pardavėjas negali pataisyti arba pakeisti.

Dviejų pakopų sistema privaloma ne visais atvejais

A. Černiauskaitė atkreipia vartotojų dėmesį, kad vartotojas įgauna teisę iškart pasinaudoti antrosios pakopos teisėmis (t. y. iškart prašyti sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti pinigus), jeigu prekės trūkumas yra esminis. Vartotojas taip pat įgyja teisę reikalauti prekės kainos sumažinimo arba pinigų grąžinimo, jei pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė per protingą terminą arba informavo vartotoją, kad to padaryti negali.

Atitinkamai, vartotojas neturi teisės iškart nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės kokybės trūkumas yra nedidelis (mažareikšmis). Svarbu žinoti, kad pareiga įrodyti ir pagrįsti, kad prekės trūkumas yra nedidelis tenka pardavėjui.

Jei įsigijote kokybės neatitikimų turinčią prekę ir kilusio ginčo su pardavėju taikiai išspręsti nepavyko, siūlome kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo el. paštu tarnyba@vvtat.lt arba raštu adresu Vilniaus g. 25, Vilnius. Pavyzdinę prašymo formą galima rasti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje: http://vvtat.lt/vartotojams/kaip-pateikti-prasyma/431.

Vartotojų aljanso vykdomas projektas „Ginčo šalių sutaikinimas sprendžiant vartojimo ginčus neteisminiu būdu“ iš dalies finansuojamas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos lėšomis.

[1] Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2000). Valstybės žinios, 74-2262.