Internetu įsigytų prekių grąžinimas. Ką turi žinoti pardavėjas?

Dalintis:

Vartotojų aljansas, vykdydamas el. parduotuvių stebėsenos projektą „Vartotojams draugiška prekyba internetu III“ pastebėjo, kad verslininkai dažnai nesupranta, kokiomis taisyklėmis reikia vadovautis, jei pirkėjas nori grąžinti kokybišką prekę, kurią pirko internetu. Taip pat jiems neaišku, kokias prekes galima grąžinti.

Projekto vadovė, Vartotojų aljanso tarybos narė Evelina Gruzdienė atsako į dažniausius klausimus.

  1. Koks teisės aktas taikomas grąžinant internetu įsigytas kokybiškas prekes?

Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties (kitaip tariant, grąžinti kokybišką prekę) per 14 dienų, ši teisė įtvirtinta Civilinio kodekso 6.228-10 str.

Neretai el. parduotuvėse galima rasti informaciją, kad prekių grąžinimas vyksta pagal Mažmeninės prekybos taisykles. Reikia įsidėmėti – šios taisyklės taikomos ne prekiaujant internetu, o fizinėse prekybos vietose: turgavietėse, parduotuvėse ir kt. Taip pat vis dar remiamasi Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis bei Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojantis ryšio priemonėmis, taisyklėmis, nors jos negalioja nuo 2014 m.

  1. Terminai: sutarties atsisakymas, prekės grąžinimas ir pinigų grąžinimas

Vartotojas gali atsisakyti sutarties per 14 dienų nuo tos dienos, kai gauna prekę. Jeigu jis iš to paties pardavėjo užsisakė daugiau nei vieną prekę, terminas pradedamas skaičiuoti gavus paskutinę prekę.

Vartotojas turi išsiųsti arba perduoti prekes verslininkui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo (ne nuo prekių gavimo dienos).

Verslininkas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti vartotojui visas šio sumokėtas sumas, tačiau gali negrąžinti pinigų, kol prekės nebus grąžintos arba kol  pirkėjas pateiks įrodymą, kad prekės yra išsiųstos.

  1. Kokių prekių negalima grąžinti?

Didžiąją dalį prekių galima grąžinti pasinaudojus sutarties atsisakymo teise, tačiau Civilinio kodekso 6.228-10 str. 2 d. nurodytos išimtys: tai individualiai klientui pagamintos prekės (pavyzdžiui, specialiai sukurti žiedai); prekės, kurių negalima grąžinti dėl sveikatos ar higienos priežasčių (pavyzdžiui, išpakuotos veido kaukės), trumpo galiojimo prekės, po pristatymo išpakuoti vaizdo įrašai ir kt.

Neretai el. erdvėje prekiaujantys verslininkai neteisingai vadovaujasi Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir nurodo, kad negalima grąžinti augalų, gyvūnų, kokybiškų maisto prekių (įskaitant maisto papildus), juvelyrinių dirbinių, kosmetikos, parfumerijos, elektronikos prekių. Tačiau taip vartotojai klaidinami, nes CK 6.228-10 str. 2 d. nėra numatyta, kad šių prekių grupių grąžinti negalima.

  1. Kas turi padengti prekės grąžinimo išlaidas?

Vartotojui pasinaudojus sutarties atsisakymo teise, verslininkas privalo vartotojui grąžinti visas šio sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Tačiau neprivaloma grąžinti vartotojui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad vartotojas aiškiai pasirinko kitą negu verslininko pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

Vartotojui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima verslininkas arba kai verslininkas tinkamai neinformavo vartotojo, kad šias išlaidas turės padengti vartotojas.

  1. Ar visi pirkėjai gali pasinaudoti sutarties atsisakymo teise?

Sutarties atsisakymo teisė taikoma tik vartotojams (vartotojas yra fizinis asmuo, kuris sudaro sutartis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais). Juridiniai asmenys šios teisės neturi.

  1. Ar pardavėjas privalo informuoti pirkėjus apie sutarties atsisakymo teisę?

Taip, tai būtina. Neinformavus vartotojo apie šią teisę vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties per 12 mėnesių ir neatsako už prekės vertės sumažėjimą. Tai reiškia, kad pardavėjas privalės priimti prekę ir grąžinti pirkėjui visus jo sumokėtus pinigus.

Vartotojų aljanso vykdomo projekto „Vartotojui draugiška prekyba internetu“ tikslas –stebėti ar Lietuvoje veikiančios el. parduotuvės užtikrina teisės aktuose įtvirtintas vartotojų teises (skelbiama privaloma ikisutartinė informacija, prekėms suteikiama teisinė garantiją, ar vartotojai gali atsisakyti sutarties per nustatytą laikotarpį ir kt.). Projektas finansuojamas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos bei Vartotojų aljanso lėšomis.

Daugiau informacijos apie Vartotojų aljanso veiklą www.vartotojualjansas.lt