Ką turi žinoti vartotojas, kad organizuota turistinė kelionė būtų sėkminga?

Dalintis:

Vartotojų aljansas, bendradarbiaudamas su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, nagrinėja vartojimo ginčus ir atlieka vartojimo ginčo šalių taikinimo procedūrą. Nemaža dalis ginčų kyla dėl netinkamo turizmo paslaugų vykdymo bei vartotojo teisės reikalauti žalos atlyginimo. Projekto vadovė Vartotojų aljanso tarybos narė Agnė Černiauskaitė primena pagrindinius šios sutarties rūšies tinkamo vykdymo aspektus.

Turizmo paslaugų sutartis sudaroma perkant organizuotą turistinę kelionę arba kitaip – kelionės paketą. Organizuotą turistinę kelionę sudaro ne mažiau kaip dvi turizmo paslaugos (pavyzdžiui, keleivių vežimo ir apgyvendinimo arba transporto priemonių nuomos paslaugos), ji tęsiasi ilgiau kaip 24 valandas arba į ją įtraukta nakvynė.

Pagrindinės kelionės organizatoriaus pareigos:

  • Turisto informavimo pareiga. Kelionės organizatorius privalo suteikti vartotojui aiškią, suprantamą ir neklaidinančią informaciją apie kelionę dar iki sutarties sudarymo. Privalomą pateikti informaciją detalizuoja Civilinio kodekso748-6.749 straipsniai, Turizmo įstatymo 6 straipsnis. Tai informacija apie pagrindines organizuotos turistinės kelionės sąlygas, maršrutą, buvimo laikotarpius, maitinimą, kelionės apmokėjimo tvarką, keleivio teisę atsisakyti sutarties ir kt.
  • Pareiga suteikti tinkamos kokybės kelionės rinkinį sudarančias paslaugas. Tai reiškia, kad įsigyta organizuota turistinė kelionė turi atitikti tiek ikisutartinę vartotojui pateiktą informaciją, tiek sutartyje su vartotoju numatytas sąlygas. Pavyzdžiui, turistas turi būti apgyvendintas tame viešbutyje, kuris buvo nurodytas sutartyje.

Vartotojų teisių gynimo būdai, kelionės organizatoriui netinkamai vykdant sutartį

Pasirenkant pažeistų vartotojo teisių gynimo būdą svarbus momentas, kuriuo atsirado pažeidimas:

  • jeigu paaiškėja, kad kelionės organizatorius negalės įvykdyti sutarties iki organizuotos turistinės kelionės pradžios, paslaugų teikėjas privalo grąžinti visus vartotojo už neįvykusią kelionę sumokėtus pinigus.
  • jeigu paaiškėja, kad kelionės organizatorius negalės vykdyti sutarties joje numatytomis sąlygomis ir patenkinti teisėtų vartotojų lūkesčių jau prasidėjus kelionei, kelionės organizatorius per protingą terminą privalo ištaisyti visus turisto nurodytus trūkumus. Kelionės organizatorius to daryti neprivalo tik jei trūkumų ištaisyti objektyviai neįmanoma arba dėl to organizatorius patirtų neproporcingai didelių išlaidų. Tokiu atveju vartotojas įgyja teisę reikalauti dėl neištaisytų trūkumų patirtos žalos atlyginimo.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad jei kelionių organizatorius negali suteikti didelės sutartų paslaugų dalies, jis privalo turistui pasiūlyti tinkamas alternatyvias paslaugas, kurių kokybė, jeigu įmanoma, būtų lygiavertė organizuotos turistinės kelionės sutartyje nurodytai kokybei arba aukštesnė už ją. Turistas gali nesutikti su paslaugų teikėjo pasiūlymu, jeigu siūloma paslauga nėra panaši į tą paslaugą, dėl kurios buvo susitarta organizuotos turistinės kelionės sutartyje.

Šiuo atveju paslaugų teikėjui kyla ir papildomos pareigos – grąžinti vartotojui už nesuteiktas paslaugas sumokėtus pinigus, taip pat,  jeigu organizuota turistinė kelionė apima keleivių vežimo paslaugą – be papildomo užmokesčio užtikrinti, kad vartotojas būtų grąžintas į pradinę išvykimo vietą arba nuvežtas į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas (CK 6.754 str. 6 d.).

Vartotojo teisė reikalauti žalos atlyginimo

Vartotojas turi teisę reikalauti iš kelionės organizatoriaus tiek turtinės, tiek neturtinės žalos atlyginimo. Atlyginti turtinę ir neturtinę žalą galima reikalauti tokiais atvejais:

1) jeigu kelionės organizatorius nebendradarbiauja ir per protingą terminą nepašalina turisto nurodytų organizuotos turistinės kelionės trūkumų ir dėl šių trūkumų nepašalinimo kelionės sutartis negali būti toliau vykdoma;

2) jeigu kelionės organizatorius negali tinkamai vykdyti sutarties ir dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti tos pačios arba didesnės vertės alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako.

Atsakomybė kelionių organizatoriui nekiltų tuo atveju, jei jis įrodytų, kad sutartis buvo netinkamai vykdoma dėl turisto kaltės, dėl trečiosios šalies, nesusijusios su paslaugų teikimu pagal organizuotos turistinės kelionės sutartį, kaltės, ir todėl nebuvo įmanoma kaltės numatyti arba jos išvengti; dėl nenugalimos jėgos.

 

Vartotojų aljanso vykdomas projektas „Ginčo šalių sutaikinimas sprendžiant vartojimo ginčus neteisminiu būdu“ iš dalies finansuojamas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos lėšomis.