Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas tapo BEUC nariu

Dalintis:

Artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Tarybai gautas pranešimas, kad Europos vartotojų organizacijos (BEUC) Generalinė Asamblėja į savo gretas priėmė Lietuvos vartotojų organizacijų aljansą. Iki šiol Lietuva vienintelė iš Europos Sąjungos valstybių narių neturėjo savo atstovo BEUC.

„Įsijungimas į BEUC – reikšmingas įvykis, nes nuo šiol Lietuvos vartotojų balsas bus girdimas ir šioje įtakingoje Briuselyje įsikūrusioje Europos vartotojų organizacijoje“, – kalbėjo Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso prezidentė Eglė Kybartienė.

Europos vartotojų organizaciją BEUC 1962 metais įkūrė Belgijos, Italijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Prancūzijos ir Vokietijos vartotojų organizacijos. Vėliau jungtinė organizacija sparčiai plėtėsi ir dabar, įstojus Lietuvai, BEUC jungia per 40 vartotojų organizacijų iš visų Europos Sąjungos valstybių bei Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Makedonijos.

Pagrindinis šios organizacijos tikslas – apjungti Europos Sąjungos ir kitų Europos valstybių vartotojų organizacijas, siekiant populiarinti, ginti ir atstovauti Europos vartotojų interesus, rengiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką vartotojų teisių apsaugos srityje, bendradarbiauti su Europos Sąjungos institucijomis ir kitomis įstaigomis. Tokiu būdu BEUC prisideda prie ES bendrosios rinkos plėtros ir užtikrina, kad būtų atsižvelgiama į vartotojų interesus.

BEUC savo veiklos prioritetais nustato 8 pagrindines vartotojų politikos sritis: produktų saugą, informacijos vartotojams teikimą, vartotojams skirtų prekių ar paslaugų pasirinkimo didinimą, atstovavimą, patirtos žalos atlyginimą, švietimą, vartotojų pagrindinių poreikių patenkinimą ir švarią aplinką. Šiuo metu BEUC ypatingą dėmesį skiria pažeidžiamiausių vartotojų grupių t.y. vaikų, pagyvenusių ar neįgalių asmenų teisių apsaugai. Plačiau: http://www.beuc.org/

Apie Lietuvos vartotojų organizacijų aljansą:

Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas – tai 7 skėtinių nevyriausybinių vartotojų organizacijų susivienijimas, į kurį įeina Asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“, Lietuvos bankų klientų asociacija, Lietuvos gyventojų patarėjų sąjunga, Lietuvos vartotojų asociacija, Lietuvos vartotojų sąjunga, Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų asociacija ir Vartotojų teisių gynimo centras. Aljanso prezidente išrinkta Eglė Kybartienė, Nacionalinės finansinių paslaugų vartotojų asociacijos prezidentė bei Europos vartotojų konsultacinės grupės (ECCG) narė.

Kontaktai:

Eglė Kybartienė
Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso prezidentė
Tel. 8-611-35509 | El. paštas: e.kybartiene@consumer.lt

Kęstutis Kupšys
Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso tarybos narys
Tel. 8-698-76444 | El. paštas: info@sazininga-bankininkyste.lt