Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso gretas papildė trys nauji nariai

Dalintis:

Pranešimas spaudai | Vilnius, 2020 m. birželio 15 d.
Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas džiaugiasi sparčiai didėjančiomis gretomis. Prie Aljanso prisijungė trys organizacijos – Finansų ir kreditų valdymo asociacija, Draudėjų asociacija bei Asmens privatumo gynimo ir duomenų apsaugos asociacija.
FiKVA – finansų ir kreditų valdymo asociacija, sudaryta iš geriausių ekspertines žinias turinčių savo srities specialistų. Prezidento Mariaus Jansono atstovaujama asociacija 11 metų vykdo švietėjišką veiklą ‒ kartu su advokatais, teisininkais, draudimo ir pensijų specialistais rengia mokomuosius seminarus apie paskolas, finansų valdymą, investavimą. Organizacija nuolat siekia užmegzti bendradarbiavimą su užsienio partneriais dėl lengvatų asociacijos nariams kreditavimo ir investavimo srityse suteikimo, pensijų kaupimo, investavimo ir kitais klausimais. Asociacijos misija ‒ siekti kokybiško, atsakingo Finansų ir kreditų valdymo asociacijos visų narių atstovavimo bankuose ir kitose finansinėse institucijose, derintis dėl palankesnių sutarčių sąlygų bei šviesti visuomenę šiandien itin aktualiais finansų, kreditų valdymo ir saugaus investavimo klausimais.
Draudėjų asociacija – nuo 2014 m. veikianti nevyriausybinė organizacija, atstovaujanti ir konsultuojanti vartotojus draudimo teisinių santykių srityje. „Draudėjų asociacijos atsiradimą paskatino žinojimas, kad Lietuvoje nėra nė vienos nevyriausybinės organizacijos, atstovaujančios vartotojams draudimo teisiniuose santykiuose. Draudikų interesus gina profesionalūs teisininkai, o vartotojui, kuris nėra šios srities profesionalas, pačiam pasirūpinti savo teisėmis ypač sudėtinga“, – sako asociacijos prezidentas Tomas Paulauskas. Pagrindinis asociacijos tikslas – vartotojų ir draudimo bendrovių lygiavertė partnerystė, paremta abipusiu pripažinimu, pagarba, teisėtumu, teisių ir pareigų teisingu įgyvendinimu.
APGIDA ‒ Asmens privatumo gynimo ir duomenų apsaugos asociacija, kuriai vadovauja Vaidonė Tamošiūnaitė. Neseniai susikūrusi nevyriausybinė organizacija itin daug dėmesio skiria asmens duomenų apsaugos Lietuvoje reguliavimo tobulinimui, saugesnės vartotojui erdvės internete kūrimui. Vienas pagrindinių asociacijos tikslų – padėti vartotojams apsisaugoti nuo nepageidaujamos reklamos, įgyvendinti jų teises asmens duomenų srityje, ypač santykiuose su verslo subjektais, įvairias paslaugų teikėjais.

Džiaugiamės, kad naujų narių sukaupta patirtis padės Aljansui efektyviau ir visapusiškiau atstovauti Lietuvos vartotojų interesams. Linkime sėkmės darbuose!