LVOA tyrimas atskleidė: mokymo sutartyse neretai pažeidžiamos vartotojų teisės

Dalintis:

Vartotojų aljansas (VA) įgyvendina projektą „Vartotojų įgalinimas dalyvauti viešojo valdymo procesuose“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0018, kurio tikslas – sukurti vartotojams galimybes prisidėti prie viešojo valdymo ir teisinės vartotojų aplinkos gerinimo. Projektas apima vartotojų pasiūlymus dėl viešųjų sprendimų, vartotojų organizacijų mokymus, gerosios užsienio patirties perėmimą, advokacijos plano sudarymą bei keletą svarbių vartotojams tyrimų. Vienas iš tokių tyrimų ‒ privačių švietimo įstaigų sutarčių analizė, kurią VA atliko kartu su projekto partneriu Lietuvos moksleivių sąjunga.
Aljansas kreipėsi į trisdešimt didžiausių Lietuvos privačių švietimo įstaigų prašydami dalyvauti tyrime, pateikiant sutarčių tarp mokyklos ir mokinių tėvų pavyzdžius. Iš trisdešimties mokyklų, į kurias buvo kreiptasi, sutartis atsiuntė trylika mokyklų.
Atliktas tyrimas parodė, kad mokyklos su tėvais sudaro labai skirtingas ir vartotojų teisių atžvilgiu netinkamas sutartis. Nemažai sutarčių įvertintos kaip neaiškios, neatitinkančios Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme  sutartims numatytų reikalavimų. Daugelyje sutarčių nebuvo nurodytos mokymosi programos, šalių įsipareigojimai, sutarties nutraukimo pagrindai ir pasekmės, o kai kuriose nebuvo nurodytos net ir įstatymu suteiktos sutarties šalių teisės ir pareigos.
Tyrimas atskleidė, kaip skirtingai mokyklos traktuoja turimas pareigas. Tėvų ir mokyklų teisių ir pareigų nenurodymas sutartyje yra nenaudingas vartotojams, nes tėvai, skaitydami sutartį, gali ir nežinoti apie savo teises. Dėl to gali būti apribota vaiko galimybė dalyvauti ugdymo programose, nukentėti ir kitų pareigų, pavyzdžiui, saugios ir sveikatai palankios aplinkos ir kt., įgyvendinimas.
Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, Aljansas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pateikė šias rekomendacijas:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme įtvirtinti nuostatą, kad privačių švietimo įstaigų ugdymo sutartys turi būti viešos, nes iš atlikto tyrimo darytina išvada, kad sutartyse yra neatitikimų, neaiškumų, galimų sutarčių teisės ir vartotojų teisių pažeidimų. Tokios išvados prieita ir dėl to, kad daugiau nei pusė mokyklų, į kurias kreipėmės, atsisakė pateikti savo sutartis, nors kreipdamiesi ir nurodėme, kad tokia informacija kaip mokesčio dydis ir kita komercinė informacija sutartyse gali būti ir nenurodyta.
2) Parengti ir teisės aktu įtvirtinti rekomendacinę visoms mokykloms bendrą sutarties formą arba sutarties rengimo gaires.
3) Imtis kitų priemonių, kad privačių švietimo įstaigų ugdymo sutartys nepažeistų vaikų ir tėvų interesų.

Projektas „Vartotojų įgalinimas dalyvauti viešojo valdymo procesuose“ iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros lėšomis.