Naujienos „City Bee” klientams dėl grupės ieškinio

Dalintis:

Vartotojų aljansas yra įgaliotoji vartotojų asociacija. Įgaliotajai vartotojų asociacijai be įprastų vartotojų asociacijų veiklų tokių kaip vartotojų švietimas, taikomasis tarpininkavimas vartojimo ginčuose tarp pardavėjų/paslaugos teikėjų ir vartotojų, prevencija, paslaugų prieinamumo ir saugumo užtikrinimo ir kt., įstatymas suteikia įgaliojimus atlikti tris svarbias funkcijas: ginti vartotojų viešą interesą, ginti vartotojų interesus grupės ieškinio bylose ir atstovauti vartotojams nagrinėjant ginčus ne teisme.

Nauda, kurią patiria vartotojas, teikiant grupės ieškinį:

  • bylinėjimosi kaštai mažesni, nes bylinėjimosi išlaidos paskirstomos visiems grupėms nariams,
  • Vartotojų aljansui atstovaujant vartotojams teisme, teismas priims vieną sprendimą dėl padarytos žalos atlyginimo visų nukentėjusių atžvilgiu,
  • sieksime, kad ginčas būtų išspręstas taikiai, to nepasiekus – atstovausime Jūsų interesams teisme.

Kad galėtumėme pateikti pretenziją UAB „Prime Leasing“ (CityBee):

  • Šiuo metu norėtume sulaukti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos išvados – labai svarbaus įrodymo, kad galėtume suformuoti reikalavimus bei parengti teisinių paslaugų sutartį. Sutartyje bus pasiūlytos bendros visiems grupės nariams ieškinio finansavimo ir atstovavimo sąlygos. Tačiau, jei inspekcijos išvados reikės laukti labai ilgai, pretenziją teiksime ir jos nesulaukę.
  • Vartotojų aljansas ieško būdų finansuoti ieškinio rengimo išlaidas, kad vartotojams bylinėjimosi išlaidos būtų kuo mažesnės. Nuo to priklauso atstovavimo sąlygos, kurias jūs turėtumėte žinoti prieš pasirašydami atstovavimo sutartį.
  • Kol paaiškės atstovavimo teisme sąlygos, su grupės dalyviais galėtume pasirašyti atstovavimo sutartis tik pretenzijos stadijai. Teikiant ieškinį teismui vėliau reikėtų naujų atstovavimo teisme sutarčių bei surinkti įrodymus, kad Jūsų asmens duomenys tikrai buvo atskleisti, kokią žalą patyrėte ir kt. Visa tai patogiau atlikti vienu kartu, todėl kol kas nerenkame jokių vartotojų asmens duomenų.

Informuojame, kad Vartotojų aljansas nedalyvauja kitų asmenų grupės ieškinio rengimo darbuose.