Projektas „Vartotojų organizacijų veiklos stiprinimas 2022“

Dalintis:

Vartotojų aljansas vykdo projektą “Vartotojų organizacijų veiklos stiprinimas 2022”.

Projektu siekiama didinti vartotojų organizacijų veiklos veiksmingumą, stiprinant jų atstovavimo galimybes. Įgyvendindamas projektą Vartotojų aljansas stebi vartotojų organizacijų dalyvavimą inicijuojant ir priimant vartotojams aktualius sprendimus bei analizuoja šios srities pokyčius – taip siekiama paskatinti ir pagerinti vartotojų organizacijų įsitraukimą. Taip pat stiprinami Vartotojų aljanso ir valstybės institucijų bendradarbiavimo mechanizmai, siekiant sudaryti ilgalaikes strategines tarpusavio partnerystes.

Vartotojų aljansas užsiima vartotojų teisių advokacija įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turintiems asmenims: Teisingumo ministerijai, Seimui. Teikiamais siūlymais siekiama užtikrinti geresnę vartotojų teisių gynybą. Organizacija deda visas pastangas, kad būtų pasiektas projekte užsibrėžtas tikslas – sudaryti tinkamą teisinę terpę, kurioje vartotojų atstovai  galėtų dalyvauti nagrinėjant vartojimo ginčus. Dar vienas svarbus projekto tikslas yra  sukurti ir įdiegti priemones organizacijos skaidrumui, viešumui ir atskaitomybei užtikrinti.

Projekto įgyvendinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 41100 eurų.