Stiprėja Lietuvos vartotojų atstovavimas europiniu mastu

Dalintis:

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Briuselis, 2018 m. gegužės 3 d.

Stiprėja Lietuvos vartotojų atstovavimas europiniu mastu

Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso atstovas tapo pakaitiniu EESRK nariu

Šiandien Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso Tarybos narys Kęstutis Kupšys pirmą kartą dalyvauja Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK, angl. European Economic and Social Committee) struktūrų darbe.

„Svarbu, kad Lietuvos vartotojų atstovas gali drauge su darbdavių, darbuotojų ir kitų interesų grupių atstovais dalyvauti rengiant EESRK pozicijas reikšmingais Europai ir Lietuvai klausimais. Mūsų tarybos nario įtraukimas į EESRK veiklą – tai reikšmingas vartotojų atstovavimo pozicijų sustiprinimas europiniu mastu, gerai papildantis jau vykstantį mūsų darbą Europos Komisijos ekspertų grupėse bei Europos vartotojų organizacijoje BEUC“, – sako Aljanso prezidentė dr. Eglė Kybartienė.

Gegužės 3-4 dienomis Briuselyje vykstančių Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės skyriaus (TEN) bei Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyriaus (NAT) pasitarimų darbe K. Kupšys dalyvauja pakaitinio nario teisėmis.

EESRK – patariamasis Europos Sąjungos organas, kurio tikslas –  užtikrinti, kad ES politika ir teisėkūra būtų demokratiškesnė ir efektyviau tenkintų ES piliečių poreikius. Komitetą sudaro valstybių narių pasiūlyti atstovai, savo šalyse atstovaujantys įvairiems ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams interesams. Lietuvos delegacijoje – 9 nariai.

Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas – tai 7 nevyriausybinių vartotojų organizacijų susivienijimas, veikiantis nuo 2012 metų. Aljansas yra BEUC (Europos vartotojų organizacijos) narys; tai vienintelė Lietuvos vartotojų organizacija, atstovaujama BEUC. LVOA identifikacinis numeris Europos Sąjungos Skaidrumo registre: 506497923503-90.

Kęstutis Kupšys 1995 metais baigė ekonominę kibernetiką Vilniaus universitete, taip pat studijavo verslo vadybą ir finansus Eichstätto Katalikiškajame (Vokietija) bei filosofiją Vilniaus universitetuose. Per pastaruosius dvidešimt metų K. Kupšys dirbo finansų sektoriuje, žiniasklaidoje, LR Seime ir Ūkio ministerijoje, vėliau įsijungė į vartotojų teisių gynimo judėjimą: vadovauja asociacijai „Už sąžiningą bankininkystę“, yra LVOA Tarybos narys, kelių BEUC ekspertų grupių bei Mokėjimų sistemų ekspertų grupės prie DG FISMA (Europos Komisija) narys. Lietuvoje K. Kupšys taip pat yra žinomas kaip pilietinės iniciatyvos „Lietuva be šešėlio“, kovojančios prieš nelegalią prekybą, iniciatorius.

Kontaktai:

Dr. Eglė Kybartienė

Prezidentė | Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas

+370-611-35509 | e.kybartiene@consumer.lt