Tyrimas „Lietuvos vartotojų organizacijų galimybės teikti viešąsias paslaugas”

Dalintis:

Viešosios paslaugos – tai paslaugos, kurios teikiamos ne siekiant pelno, o norint patenkinti visuomenės poreikius, viešąjį interesą, sukurti viešąją naudą visuomenei. Piliečių aprūpinimas svarbiausiomis paslaugomis padeda užtikrinti jų pagrindines teises ir laisves, todėl tai svarbi viešojo gyvenimo dalis kiekvienai valstybei.
Viešųjų paslaugų teikimą reguliuoja valstybės ar savivaldybės institucijos, tačiau teikti gali tiek valstybės ar savivaldybės įstaigos, tiek privatus ar nevyriausybinis sektorius.

Šio tyrimo tikslas – įvertinti nevyriausybinių vartotojų organizacijų galimybes teikti viešąsias paslaugas. Pirmoje dalyje daugiau dėmesio skiriama konceptualiems viešųjų paslaugų aspektams, teisiniam jų teikimo pagrindui, analizuojama, kodėl svarbu į šią sritį integruoti nevyriausybines organizacijas, ką būtina akcentuoti siekiant tinkamiausio vartotojui paslaugų teikimo ir kt. Antra tyrimo dalis – tai kokybinė aktyviai veikiančių vartotojų organizacijų apklausa, kurios rezultatai atskleidžia NVO viešųjų paslaugų teikimo patirtį, lūkesčius, galimybes, vertinimus, trukdžius, galimas veiklos sritis, ir kitus aspektus.

Viesosios paslaugos, LVOA tyrimas