Tyrimas „Vartotojų organizacijų dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose”

Dalintis:

Vartotojų organizacijos visame pasaulyje laikomos esmine veiksmingos vartotojų apsaugos sistemos dalimi. Svarbus šių organizacijų vaidmuo atstovaujant vartotojams, ugdant individualų sąmoningumą ir žinių lygį, kad būtų tinkamai užtikrinamos vartotojų teisės, o patys vartotojai įgytų daugiau pasitikėjimo santykiuose su verslu ir priimtų pagrįstus, jų poreikius geriausiai atitinkančius sprendimus.

Tačiau vartotojų organizacijos ne tik išreiškia ir gina vartotojų poziciją įvairiais klausimais. Ne mažiau svarbi jų funkcija – dalyvauti vartotojų srities stebėsenos procesuose bei vartotojams reikšmingų sprendimų priėmime, prisidėti prie valstybės strategijos formavimo nustatant vartotojų politikos kursą.
Tyrimo tikslas – apžvelgti valstybinių institucijų ir savivaldybių bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis tendencijas, probleminius klausimus bei įvertinti realias Lietuvos vartotojų organizacijų galimybes dalyvauti vartotojų teisių srities stebėsenoje ir sprendimų priėmimo procesuose, pateikti rekomendacijas šių mechanizmų tobulinimui. 

NVO sprendimu priemime

Tyrimas atliktas įgyvendinant projektą Nr. NOBP 01300 „Vartotojų asociacijų veiklos stiprinimas“.