Vartotojų aljansas – Lietuvos atstovai Europos Komisijos Vartotojų politikos patariamojoje grupėje

Dalintis:

Šiandien, 2021 m. kovo 3 d. darbą pradeda Vartotojų politikos patariamoji grupė (angl. European Commission Consumer Policy Advisory Group), kuri talkins Europos Komisijai sprendžiant visos Europos vartotojams aktualius klausimus ir sutelks vartotojų organizacijų, pilietinės visuomenės ir pramonės atstovus Vartotojų darbotvarkės tikslų įgyvendinimui. Didžiuojamės, kad grupėje dirbs ir Lietuvos atstovai – Vartotojų aljansas.

 Vartotojų politikos patariamoji grupė (VPPG) patars Komisijai, kaip užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, padės rengti teisėkūros ir kitas iniciatyvas, susijusias su Vartotojų darbotvarkės prioritetais, prisidės prie vartotojų organizacijų gebėjimų ir įtakos stiprinimo. Skirtingai nuo anksčiau veikusių tokio tipo konsultacinių darinių, VPPG geriau atspindi įvairių suinteresuotų pusių interesus: ją sudaro ne tik valstybių narių vartotojų organizacijos, pasižyminčios atitinkama kompetencija ir patirtimi vartotojų teisių srityje, ES lygio vartotojų ar pilietinės visuomenės organizacijų bei akademinės visuomenės atstovai, tačiau ir pirmą kartą istorijoje – Europos pramonės organizacijų nariai.  Tikimasi, kad tai užtikrins aiškesnį dialogą ir padės efektyviau spręsti kylančias problemas.

VPPG jungia 42 narius: keturias tarptautines organizacijas (Europos vartotojų organizacij BEUC, standartizacijos srityje veikiančią ANEC, Europos investuotojų ir finansinių paslaugų vartotojų federaciją BETTER FINANCE, Europos neįgaliųjų forumą (angl. European Disability Forum), 25  nacionalines valstybių narių vartotojų organizacijas, keturis ekspertus bei 9 įvairiose pramonės srityse veikiančias organizacijas, tokias kaip:  EUROCHAMBRES – didžiausius verslo atstovus Europoje, vienijančius daugiau nei 20 mln. Europos įmonių; skaitmeninę pramonę atstovaujančius  DIGITALEUROPE; lobistinės veiklos grupė BusinessEurope ir kt.