Vartotojų aljanso atstovas pradėjo darbą Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete

Dalintis:

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Briuselis/Vilnius, 2020 m. spalio 27 d.

Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso viceprezidentas Kęstutis Kupšys šiandien oficialiai pradėjo darbą Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (EESRK) – konsultacinėje Europos Sąjungos taryboje, vienijančioje darbdavių, darbuotojų bei kitų organizuotų pilietinės visuomenės grupių atstovus.

„Lietuvos vartotojų atstovo įtraukimas tikrojo nario teisėmis į vos iš trijų asmenų sudarytą pilietinės visuomenės atstovų Lietuvos delegaciją simbolizuoja vartotojų darbotvarkės svarbos pripažinimą. Kiekvienas visuomenės narys yra vartotojas. Šiuolaikinėje ekonomikoje tausojančio vartojimo tema aprėpia daug sričių, todėl mūsų Aljanso atstovui Komitete teks nelengvas uždavinys skatinant „žaliąją“ darbotvarkę ES politikoje“, – teigia LVOA prezidentė dr. Eglė Kybartienė.

K. Kupšys ketina dirbti trijuose teminiuose Komiteto skyriuose: Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos (ECO), Išorės santykių (REX), Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos (NAT); taip pat įsijungti į Pramonės permainų konsultacinę komisiją (CCMI). Nuo 2018 m. K. Kupšys buvo pakaitiniu EESRK nariu, todėl jau yra susipažinęs su Komiteto role ES teisėkūroje.

„Europoje bręsta neeilinė „žalioji“ ekonomikos transformacija. Galimybė dalyvauti ES mastu teikiant patarimus įstatymų leidimo procese – tai didžiulis įpareigojimas. Dažnas supranta, kad judėjimas „žaliuoju kursu“ reiškia ir būtinybę pertvarkyti verslo procesus, ir pokyčius socialinėje srityje, ir vartojimo įpročių kaitą. Tačiau būdai, kaip sklandžiai šiuos pokyčius įgyvendinti – politikos sprendėjų rankose. Teikdamas kompetentingą nuomonę ES teisės aktų leidėjams Komitetas gali svariai prisidėti prie ekonomikos bei socialinių santykių transformacijos“, – įsitikinęs K. Kupšys.

Tris dienas Briuselyje bei internetu vyksiančiame plenariniame Komiteto posėdyje bus aptartos kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu, civilinės saugos mechanizmo, ekologinio ūkininkavimo, žuvininkystės, poveikio klimatui neutralizavimo, atnaujintos Europos įgūdžių darbotvarkės, nusikaltimų aukų teisių, jaunimo garantijos temos, bus diskutuojama euro zonos ekonominės politikos, ūkio atsigavimo skatinimo, migrantų integracijos, įvairovės valdymo, socialinio dialogo, finansų sektoriaus reguliavimo pokyčių klausimais, taip pat numatoma išrinkti komiteto valdymo organus.

Be K. Kupšio, Lietuvos nevyriausybinių organizacijų (NVO) sektoriui Komitete 2020-2025 m. kadencijos metu atstovaus Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė ir jaunimo organizacijų atstovė Elena Sinkevičiūtė. Iš viso Lietuvos delegaciją sudaro 9 žmonės: po tris nuo darbdavių organizacijų, darbuotojų (profsąjungų) ir NVO. Pastarieji jungiasi į EESRK grupę „Įvairovės Europa“.

Darbdaviams atstovaus Alfredas Jonuška, Gintaras Morkis ir Emilis Ruželė, darbuotojams – Tatjana Babrauskienė, Kristina Krupavičienė ir Irena Petraitienė.

Komiteto narius penkerių metų kadencijai pasiūlo ES šalių vyriausybės, juos skiria Europos Sąjungos Taryba. Lietuvai atstovaujančius NVO sektoriaus atstovus šią vasarą patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybė po net dviejų etapų atrankos proceso, vykusio nuo balandžio iki birželio.

Pagal Lisabonos sutarties nuostatas, Komiteto nariai eidami savo pareigas yra visiškai nepriklausomi ir neturi būti varžomi jokių privalomų nurodymų. Jie veikia bendram Europos Sąjungos ir Europos visuomenės intereso labui.

LVOA atstovai dirba ir kituose ES lygiu suformuotuose ekspertiniuose forumuose. K. Kupšys šiemet taip pat buvo patvirtintas antrai ketverių metų kadencijai Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos EIOPA Profesinių pensijų suinteresuotųjų subjektų grupėje (OPSG). Kitoje prie šios institucijos veikiančioje ekspertinėje Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupėje (IRSG) veiklą šią vasarą pradėjo Aljanso narės – Draudėjų asociacijos – vadovas Tomas Paulauskas. LVOA taip pat yra delegavusi teisininką Tomą Kybartą į Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupę (BSG) prie Europos bankininkystės institucijos EBA, o jo kadencija taip pat šiemet buvo pratęsta dar vienam 4 metų laikotarpiui.

Apie LVOA:

Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas – tai 13 nevyriausybinių vartotojų organizacijų susivienijimas, veikiantis nuo 2012 metų. Aljansas – vienintelė Lietuvai atstovaujanti vartotojų skėtinė organizacija, esanti Europos vartotojų organizacijos BEUC nare. Aljanso aktyvistai veikia ES lygiu dalyvaudami prie europinių institucijų (Europos Komisijos, direktoratų, agentūrų) sudarytose ekspertų grupėse, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete, Europos vartotojų konsultacinėje grupėje, BEUC darbo grupėse. LVOA identifikacinis numeris Europos Sąjungos Skaidrumo registre: 506497923503-90.

Kontaktai: Kęstutis Kupšys, EESRK narys, Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso viceprezidentas | +370-698-76444 | kestutis.kupsys@lvoa.lt