Vartotojų aljanso tyrimas apie vartotojų teisių situaciją Lietuvoje 2021 m.

Dalintis:

Vartotojų aljanso atlikto tyrimo tikslas – apžvelgti ir įvertinti vartotojų teisių situaciją Lietuvoje 2021 m. Aptartos nacionalinės teisėkūros naujovės, kaip jos padės geriau užtikrinti vartotojų teises, kokius prioritetinius Europos Sąjungos tikslus atliepia. Taip pat analizuojamos bendros tendencijos, vartotojų informuotumo lygis, kokiose srityse labiausiai trūksta informacijos, kokios problemos dažniausiai kyla Lietuvos gyventojams ir kaip jiems pavyksta spręsti vartojimo ginčus, padedant neteisminėms ginčų sprendimo institucijoms.

Daugiau dėmesio tyrime skirta nevyriausybinėms vartotojų organizacijoms. Nors aktyviai veikiančių organizacijų Lietuvoje nėra daug, tačiau jos inicijuoja ir vykdo nacionalinio ir tarptautinio lygmens projektus, prisideda prie vartotojų politikos formavimo bei teisėkūros iniciatyvų, dalyvauja kitose veiklose.

Su tyrimu galite susipažinti čia Tyrimas 2021, VA