Vartotojų gynėjai skatina taikius susitarimus

Dalintis:

Kilus vartojimo ginčui tarp pardavėjo ar paslaugos teikėjo ir vartotojo, abiem pusėms naudinga pasinaudoti neteisminio ginčų sprendimo procedūromis, kurios padeda ginčą išspręsti pigiau, greičiau ir lengviau. Tačiau, jei tokius ginčus nagrinėjančios institucijos nuomone, galimas taikus šalių susitarimas, iki ginčo nagrinėjimo naudojama taikinimo procedūra.

Jau ketvirtus metus Vartotojų aljansas, bendradarbiaudamas su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT), įgyvendina projektą „Ginčo šalių sutaikinimas sprendžiant vartojimo ginčus neteisminiu būdu“. Šiais metais organizacija išnagrinėjo daugiau nei 300 ginčų ir kas šeštą jų (daugiau nei 17 proc.) pavyko išspręsti taikiai.

Taikinimo procedūra atliekama labai operatyviai ir trunka ne daugiau kaip 30 dienų. Per šį laikotarpį ekspertai išanalizuoja situaciją, susisiekia su ginčo šalimis, surenka įrodymus ir bando rasti abiem šalims tinkamą sprendimą. Ginčai būna labai įvairūs – nuo netinkamai suteiktų grožio paslaugų ir neįvykusių kelionių iki galimai nesąžiningų daugiabučių administravimo sutarčių sąlygų, tačiau pusę jų sudaro skundai dėl prekių kokybės, ypač internetų įsigytų prekių: avalynės, drabužių, buitinės technikos ir pan. Todėl svarbus projekto vykdytojų vaidmuo – išaiškinti verslininkams vartotojų teises, įstatymų numatytą pareigą užtikrinti kokybiškų daiktų vartotojui perdavimą, sutarties nutraukimo sąlygas, garantijos terminų taikymą, atsakomybę už pareigų nevykdymą, galimas sankcijas. Deja, jei verslininkai teisės aktuose numatytų pareigų nesilaiko, savo vartotojų negerbia ar tiesiog piktnaudžiauja savo padėtimi, jei su verslininkais būna sudėtinga susisiekti, tokiais atvejais taikinimo veiksmų atlikti neįmanoma.

Vartotojų aljansas, kaip įgaliotoji vartotojų organizacija, turi teisę VVTAT pavedimu atlikti neteisminio sprendimo procedūros veiksmus, tačiau negali priimti sprendimų dėl ginčo esmės, todėl, jei taikaus susitarimo pasiekti nepavyksta, ginčas grąžinamas VVTAT, kuri priima sprendimą dėl ginčo esmės, atsižvelgdama į Vartotojų aljanso nuomonę bei surinktus faktus. Sprendimas yra privalomas ginčo šalims, tačiau jį galima skųsti bendrosios kompetencijos teisme. Jei vartotojas ir verslininkas ginčą užbaigia taikiu susitarimu, ginčo nagrinėjimas nutraukiamas.

Kiekvieną dieną pirkdami prekes ir paslaugas neišvengsime nemalonių situacijų, tačiau Vartotojų aljansas skatina vartotojus sumažinti riziką, atsakingai renkantis paslaugų teikėjus bei pardavėjus, nepirkti paskubomis nežinomose elektroninėse parduotuvėse. Pirmiausiai derėtų peržvelgti jose skelbiamą informaciją vartotojams, pažiūrėti, ar pardavėjas nurodo savo pavadinimą, kontaktinę informaciją, ginčų sprendimo tvarką, pasidomėti atsiliepimais. Jei vis tik nukentėjote, kreipkitės pagalbos. Primename, kad jei perkant internetu buvo pažeistos jūsų teisės, turite ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Šis privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, turite teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius,  www.vvtat.lt) arba į teismą.   

Projektas „Ginčo šalių sutaikinimas sprendžiant vartojimo ginčus neteisminiu būdu“ finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Teisingumo ministerija).