Vartotojų įgalinimas dalyvauti viešojo valdymo procesuose (2019-2021)

Dalintis:

Vartotojų aljansas sėkmingai įgyvendino projektą „Vartotojų įgalinimas dalyvauti viešojo valdymo procesuose“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0018, kurio tikslas – sukurti vartotojams galimybes prisidėti prie viešojo valdymo ir teisinės vartotojų aplinkos gerinimo.

Projektas apėmė įvairias veiklas: vartotojų pasiūlymus dėl viešųjų sprendimų, vartotojų organizacijų mokymus, gerosios užsienio patirties perėmimą, advokacijos plano sudarymą bei keletą svarbių vartotojams tyrimų.  Vykdydamas Aljansas pateikė įvairius pasiūlymus Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui, Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministerijoms, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl Valstybinės vartotojų apsaugos plėtros 2019–2027 metų programos, vartotojų teisinės aplinkos tobulinimo ir vartotojų organizacijų stiprinimo.

 

Projekto metu parengti dokumentai

Dėl vartotojų teisių pažeidimų finansinių paslaugų sektoriuje

Dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimo ir papildymo

Dėl Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo

Dėl NVO laikymo lobistinės veiklos subjektais

Dėl teisėjų mokymų programos tobulinimo

Dėl finansinės paramos vartotojų organizacijoms teikimo

Dėl Europos Tarybos direktyvos dėl vartotojų atstovavimo veiksmų

Kreipimasis dėl brandos egzaminų

Dėl pasiūlymų Nacionalinio energetikos ir klimato plano šilumos daliai

Dėl daugiabučių namų modernizavimo eksperimento, siekiant padidinti jų energetinį efektyvumą

Pasiūlymai dėl bendrųjų mokymo programų

Prioritetinė švietimo tikslų darbotvarkė

Dėl valstybės finansavimo vartotojų organizacijoms

 

Projekto partneriai: Lietuvos moksleivių sąjunga, Vartotojų teisių institutas, asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“ ir Lietuvos bankų klientų asociacija. 

Projektas vykdytas 2019-2021 m. 

Projektas „Vartotojų įgalinimas dalyvauti viešojo valdymo procesuose“ iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros lėšomis.