Vartotojams draugiška prekyba internetu (2021)

Dalintis:

Projektas – tai kompleksinė priemonė, teikianti informacinę bei realią praktinę pagalbą verslininkams bei skatinanti vartotojus aktyviau naudotis savo teisėmis ir drąsiau pirkti internetu. 2020 m. Aljanso ekspertai dirbo su 150 parduotuvių, 2021 m. – jau su 250.

Įgyvendinant projektą atliekama Lietuvoje veikiančių internetinių parduotuvių stebėsena, vertinama, ar svetainėje pateikta privaloma ikisutartinė informacija, duomenys apie pardavėją, ar pirkėjas tinkamai informuojamas apie teisę atsisakyti sutarties, prekės garantinio aptarnavimo sąlygas ir kt. Radus neatitikimų teisės aktų reikalavimams, projekto ekspertai parengia konkrečias rekomendacijas svetainės valdytojams, nurodydami ką jie turėtų pakeisti ar papildyti savo veikloje, kad užtikrintų vartotojų teises. Pokyčių įdiegimui suteikiamas protingas laikotarpis, jo metu verslininkai konsultuojami individualiai, padedama teisiškai teisingai suformuluoti sutarčių sąlygas. Kraštutiniais atvejais, jei verslininkai į projekto rengėjų pasiūlymus nereaguoja, informacija su įrodymais perduodama Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, kuri turi įgaliojimus taikyti griežtesnes vartotojų teisių apsaugos priemones (kraštutiniu atveju – blokuoti pažeidėjų interneto svetaines).

2020 m. projekto ekspertai paruošė trumpas atmintines verslininkams ir vartotojams, ką reikia žinoti perkant ir parduodant internetu. 2021 m. daugiau dėmesio buvo skirta pardavėjams, prekiaujantiems socialiniuose tinkluose.

Vartotojų aljansas atkreipia dėmesį, kad verslininkams labai trūksta informacijos apie vartotojų teises. Pavyzdžiui, 2021 m. patikrinus 250 el. parduotuvių, siūlančių įvairias vartojimo prekes (nuo kosmetikos priemonių ir drabužių iki baldų ir automobilių detalių), tik 6 parduotuvės visiškai atitiko reikalavimus. Dauguma verslininkų nurodo trumpesnį teisinės garantijos terminą, nepateikia informacijos apie neteisminį ginčų sprendimą, neužtikrina sutarties atsisakymo teisės, tačiau pasitaiko ir tokių parduotuvių, kuriose nėra informacijos apie pardavėją, o prekės kainą ir kitą būtiną informaciją galima sužinoti tik nusiuntus užklausą (dažnai taip dirba socialiniuose tinkluose veikiantys subjektai, nors jiems taikomi tokie pat reikalavimai, kaip ir kitoms el. parduotuvėms).

Įvertinus projekto rezultatus akivaizdu, kad projektas savalaikis ir teikia praktinę naudą, todėl 2022 m. planuojama tęsti veiklas.

Vartotojų aljanso parengtos atmintinės verslininkams bei vartotojams:  verslininko atmintine    vartotojo atmintine

 

Projektas „Vartotojams draugiška prekyba internetu“ finansuojamas VVTAT programos „Finansinė parama vartotojų asociacijoms“ bei Vartotojų aljanso lėšomis.