Vartotojų teisių apsaugos virtualių valiutų sektoriuje tyrimas (2020)

Dalintis:

Vartotojų teisių apsaugos aspektai virtualių valiutų rinkoje iki šiol nesusilaukė tinkamo dėmesio viešajame diskurse Lietuvoje.  Tiksliau – dėmesio žvelgiant į šią problematiką ne per rinkos reguliatorių, o per vartotojų interesų prizmę. Skirtumas, suprantant, kad rinkos reguliatoriai turi ir
vartotojų interesų apsaugos funkciją (be kitų itin reikšmingų siekių, kaip pavyzdžiui, Lietuvos bankas įstatymu yra įpareigotas „palaikyti kainų stabilumą“), gali neatrodyti svarbus, tačiau vis dėlto jis yra gana reikšmingas. Šiuo tyrimu Vartotojų aljansas siekia bent iš dalies spragą užpildyti.

Tyrimą rasite čia Vartotoju_teisiu_apsaugos_virtualiu_valiutu_sektoriuje_tyrimas

Tyrimas atliktas įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą
projektą „Vartotojų įgalinimas dalyvauti viešojo valdymo procesuose“
Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0018.