Kęstutis Kupšys prie Vartotojų aljanso veiklų prisijungė kartu su asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“, tad visuomet aktyviai dalyvauja viešosiose diskusijose apie finansines paslaugas, bankų ir vartotojų santykius,  inicijuoja vartotojams svarbius informacijos sklaidos, mokymų projektus, tyrimus. Kitos K. Kupšio kuruojamos sritys: tvarumas, Žaliasis kursas, klimato kaita, atsinaujinančios energetikos panaudojimas, netaršus transportas, energetinio skurdo sprendimai.

2020 m. K. Kupšys buvo išrinktas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą (EESRK) – vieną svarbiausių ES patariamųjų institucijų,  kur dirba trijuose – Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos (ECO), Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos (NAT) bei Išorės santykių (REX) – skyriuose, o taip pat Pramonės permainų konsultacinėje komisijoje (CCMI). Tapęs šio komiteto nariu  K. Kupšys parengė dvi Komiteto nuomones „INT/920 Mažmeninių mokėjimų strategija“ bei „ECO/540 Neveiksnių paskolų problemos sprendimas po COVID-19 pandemijos“, yra bendrapranešėjas rengiant nuomonę tema „NAT/815 Nauja ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija“.

K. Kupšys taip pat dirba Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos EIOPA darbo grupėje,  Tarptautinės Standartų Organizacijos ISO Techninio komiteto ISO/TC 322 „Sustainable finance“ (tvarūs finansai) standarto rengimo darbo grupės dalyvis, deleguotas Europos vartotojų standartizacijos organizacijos ANEC („European consumer organisation on standardisation“). Vartotojų interesams atstovauja nacionaliniuose tarpinstituciniuose komitetuose, tokiuose kaip Šilumos taryba,  Nacionalinio Klimato kaitos programos komitetas ir pan. Su K. Kupšiu galite susisiekti el. paštu kestutis.kupsys@lvoa.lt