Dr. Eglė Kybartienė vartotojų teisių srityje dirba beveik 20 metų.  Nuo  2005 m. vadovavo vienai iš pirmųjų vartotojų teisių organizacijų Lietuvoje – Nacionalinei finansinių paslaugų vartotojų asociacijai ir sėkmingai įgyvendino vartotojams aktualius finansinio raštingumo projektus, tokius, kaip:  programa moterims „Šeimos finansų akademija“,  internetinė mokymų programa apie asmeninių finansų valdymą, inicijavo ir vykdė informacines kampanijas apie greitųjų kreditų pavojus, ugdė vartotojų sąmoningumą renkantis finansines paslaugas ir kt.

2012 m., siekiant bendram darbui suburti stipriausius vartotojų teisių aktyvistus, buvo įsteigtas Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas (dabar – Vartotojų aljansas), E. Kybartienė buvo išrinkta jo prezidente ir vadovauja aljansui iki dabar. Nuo 2010 m. E. Kybartienė buvo Europos Vartotojų konsultacinės grupės, patariančios Komisijai, kaip efektyviai užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą visoje ES, narė. 2021 m. pakviesta į naujai Komisijos formuojamą Vartotojų politikos patariamąją grupę.

Aljanso prezidentė dirba Vartotojų taryboje prie LR Teisingumo ministerijos, yra NVO tarybos pakaitinė narė, Akreditacijos tarybos prie Nacionalinio akreditacijos biuro pirmininko pavaduotoja. Inicijuoja, organizuoja bei dalyvauja vartotojų teisėms skirtuose renginiuose, vadovavo bei įgyvendino daugybę tarptautinio ir nacionalinio lygmens projektų: Europos vartotojų organizacijos BEUC inicijuota dviejų modulių mokymų programa vartotojų organizacijoms „Consumer Champion“; projekto „Consumer Law Ready“ mokymai verslininkams apie vartotojų teises; tarptautinis projektas „Sakau TAIP“ – (https://www.sakautaip.lt/), skirtas didinti vartotojų žinias apie duomenų apsaugą; bendras Lietuvos ir Latvijos vartotojų organizacijų projektas „Greitoji pagalba vartotojui“ (www.reikalauk.lt), padedantis pateikti reikalavimus pardavėjams, įsigijus nekokybišką prekę ar paslaugą; programa „Vartotojų teisių užtikrinimas euro įvedimo laikotarpiu“; informacinės sklaidos projektai „Greitieji kreditai: ką reikėtų žinoti“ ir „Ar saugu pirkti internetu“; energetinio skurdo problemų sprendimui skirtas tarptautinis projektas ComAct (Community Tailored Actions for Energy Poverty Mitigation) ir kt. Su E. Kybartiene galite susisiekti el. paštu e.kybartiene@consumer.lt