Rytis Jokubauskas – advokatas, aktyviai dalyvaujantis teisėkūros ir teisės taikymo procesuose. Vienas iš Vartotojų teisių instituto steigėjų, ilgametis  Vartotojų tarybos prie LR Teisingumo ministerijos narys, dirba NVO tarybos teisėkūros grupėje, kitose tarpinstitucinėse komisijose.

Pagrindinės veiklos sritys ginant vartotojų teises: vartojimo ginčų neteisminio nagrinėjimo tobulinimas, grupės ieškinių reglamentavimas ir rengimas. R. Jokubauskui rašykite el. paštu Rytis.Jokubauskas@vartotojualjansas.lt